Presentació pas a pas

principal Neix una nova escola de dansa a Mataró. La idea principal és treballar amb els diferents grups una combinació de treball físic i coreogràfic d'acord amb les edats i capacitats dels membres de cada classe.

La motivació, la millora constant i la cohesió del grup seran factors importants que també s'aniran treballant a les classes.